Skip to main content

De Aankomende Bitcoin Halving in April 2024: Voorspellingen en Analyses

Bitcoin halving 

Bitcoin, 's werelds meest bekende cryptocurrency, heeft sinds zijn oprichting in 2009 opmerkelijke veranderingen ondergaan. Een van de meest cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van Bitcoin zijn de zogenaamde "halving" events. De laatste Bitcoin halving vond plaats in mei 2020, en de volgende wordt verwacht in april 2024. In dit artikel zullen we de Bitcoin halving evenementen onder de loep nemen, hun impact op de prijs van Bitcoin analyseren en enkele voorspellingen doen voor de aanstaande halving in 2024.

Wat is de Bitcoin Halving?

Om de Bitcoin halving te begrijpen, moeten we eerst het concept van Bitcoin-mining begrijpen. Bitcoin-mining is het proces waarbij nieuwe Bitcoin-transacties worden geverifieerd en toegevoegd aan de blockchain, het gedistribueerde grootboek van Bitcoin. Miners voeren complexe wiskundige berekeningen uit om nieuwe blokken te creëren, en als beloning voor hun inspanningen ontvangen ze nieuwe Bitcoins en transactiekosten.

De Bitcoin halving is een vooraf geprogrammeerde gebeurtenis die om de vier jaar plaatsvindt, of na elke 210.000 blokken die aan de blockchain worden toegevoegd. Bij elke halving wordt de beloning die miners ontvangen voor het voltooien van een nieuw blok gehalveerd. Dit betekent dat er minder nieuwe Bitcoins worden gecreëerd en in omloop worden gebracht.

De Impact van Voorgaande Bitcoin Halving Events

Voordat we naar de toekomstige halving in 2024 kijken, laten we eens kijken naar de impact van de voorgaande halving events op de prijs van Bitcoin.

  1. De Eerste Halving (2012)

De eerste Bitcoin halving vond plaats op 28 november 2012. Voorafgaand aan deze halving werd een Bitcoin verhandeld voor ongeveer $12.25. Binnen een jaar na de halving steeg de prijs tot ongeveer $1.038, wat een stijging van meer dan 8.000% betekende. Deze gebeurtenis markeerde het begin van een grotere erkenning van Bitcoin als een waardevolle activa.

  1. De Tweede Halving (2016)

De tweede Bitcoin halving vond plaats op 9 juli 2016. Op het moment van de halving was de Bitcoin koers gestegen tot ongeveer $650. Binnen een jaar na de halving bereikte de prijs een hoogtepunt van ongeveer $2.526, wat een stijging van bijna 300% betekende. Deze halving bevestigde het idee dat de prijs van Bitcoin sterk reageerde op halving events.

  1. De Derde Halving (2020)

De meest recente Bitcoin halving vond plaats op 11 mei 2020. Vóór de halving was de prijs van Bitcoin gestegen tot ongeveer $8.000. Binnen een jaar na de halving bereikte de prijs een hoogtepunt van meer dan $64.000, wat een buitengewone stijging van meer dan 700% vertegenwoordigde. Dit was het hoogtepunt van de beroemde "Bitcoin bull run" van 2020-2021.

Bitcoin koers grafiek met daarop de Bitcoin halving events aangegeven
figuur1: De Bitcoin koers en Bitcoin halvings

Voorspellingen voor de Bitcoin Halving in April 2024

Nu we een idee hebben van hoe voorgaande halving events de prijs van Bitcoin hebben beïnvloed, kunnen we enkele voorspellingen doen voor de aanstaande halving in april 2024.

  1. Prijsstijging

Gebaseerd op historische gegevens en het patroon dat na voorgaande halving events is opgetreden, is het aannemelijk dat we een aanzienlijke prijsstijging van Bitcoin kunnen verwachten na de halving in 2024. De vermindering van het aanbod van nieuwe Bitcoins als gevolg van de halving kan de prijs opdrijven, vooral als de vraag blijft groeien.

  1. Toegenomen Aandacht

Elke Bitcoin halving trekt meer aandacht van zowel de media als investeerders. De toegenomen media-aandacht kan leiden tot meer interesse van institutionele investeerders en individuele beleggers, wat de prijs verder kan stimuleren.

  1. Volatiliteit

Hoewel prijsstijgingen na halving events vaak voorkomen, gaat dit meestal gepaard met verhoogde volatiliteit. De prijs van Bitcoin kan snel fluctueren in de aanloop naar en na de halving. Dit kan zowel kansen als risico's met zich meebrengen voor handelaren.

  1. Institutionele Betrokkenheid

Institutionele betrokkenheid bij Bitcoin is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, en deze trend zou zich kunnen voortzetten na de halving in 2024. Grotere financiële instellingen en beleggingsfondsen zouden meer interesse kunnen tonen in het diversifiëren van hun portefeuilles met Bitcoin.

  1. Technologische Ontwikkelingen

Naarmate Bitcoin volwassener wordt als activaklasse, kunnen er nieuwe technologische ontwikkelingen plaatsvinden, zoals verbeteringen in schaalbaarheid en beveiliging. Deze ontwikkelingen kunnen de adoptie en het gebruik van Bitcoin verder stimuleren.

Bitcoin halving prijsvoorspellingen

Veel experts uit de industrie delen ook de overtuiging dat Bitcoin rond de tijd van de halvering van 2024 de $100.000 zal bereiken. Adam Back, CEO van Blockstream, staat bijvoorbeeld stevig achter de overtuiging dat Bitcoin zijn eerdere records zal verbrijzelen.

Hij voorspelt dat BTC een koers van meer dan $100.000 zal bereiken vóór de volgende halvering van Bitcoin. Back, een van de weinige mensen die door Satoshi Nakamoto in het Bitcoin-witboek wordt aangehaald, heeft zoveel vertrouwen in zijn voorspelling dat hij bereid is geld in te zetten op deze uitkomst.

“De weddenschap is open: ik wed dat Bitcoin tussen nu en de halvering de $100.000 bereikt of overschrijdt, met [Vikingo] 1 miljoen sats voor de winnaar”, aldus Back.

En hij is niet de enige met deze bullish vooruitzichten. Samson Mow, CEO van Jan3, deelt het sentiment en verwacht een nieuw Bitcoin koersrecord vóór de halvering, en niet erna.

Een aanvulling op dit refrein is Standard Chartered, dat zijn Bitcoin-voorspelling heeft herzien naar $120.000 tegen eind 2024. De grondgedachte van het internationale bankbedrijf hangt af van de toegenomen winstgevendheid van mijnwerkers per gedolven BTC, resulterend in verminderde BTC-verkopen en een daaropvolgende stijging van de Bitcoin koers.

Dit perspectief onderstreept het idee dat miners de kosten kunnen dekken door minder BTC te verkopen terwijl de Bitcoin koers stijgt. Bijgevolg behouden we meer BTC in afwachting van toekomstige prijsstijgingen.

Op dezelfde manier beweert Matrixport dat de Bitcoin koers, die op 22 juni 2023 een hoogste punt in één jaar bereikte, het einde van de bearmarkt en het begin van een nieuwe bull run markeerde, net als in voorgaande cycli. Deze indicator is vier keer geactiveerd, en iedere keer ontwikkelde zich, in een tijdsbestek van twaalf tot achttien maanden, een nieuwe bullmarkt.

“Als de geschiedenis een leidraad is, dan is er nu een kans van 100% dat Bitcoin tegen het einde van 2024 opnieuw een enorme bullmarkt zal meemaken met een koersdoel van $125.000”, aldus het rapport. 

Altcoins boomen na de volgende halvering van Bitcoin

Hoewel verschillende factoren erop wijzen dat Bitcoin vóór de halvering de $100.000 zal bereiken, blijft het voorspellen van de toekomst van crypto een uitdaging.

De met elkaar verweven complexiteit van operationele en financiële factoren en de volatiele aard van de cryptomarkt betekenen dat voorspellingen met een korreltje zout moeten worden genomen.

Nu de volgende halvering van Bitcoin nadert, kijken crypto-enthousiastelingen echter met ingehouden adem toe, benieuwd of de profetieën zich over de altcoin-markt verspreiden. Onder het pseudoniem Rekt Capital voorziet de technisch analist de mogelijkheid van een ‘altseason’ na de Bitcoin halving van 2024.

“De komende maanden voorafgaand aan de BTC-halvering zullen cruciaal zijn als je de komende 1,5 tot 2 jaar groot wilt worden in crypto. Deze maanden bieden je de nodige retraces voor altcoins waarvan je moet profiteren om een geweldige ROI te behalen na de halvering”, aldus Rekt Capital.

Conclusie

De Bitcoin halving events hebben historisch gezien geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen en hebben bijgedragen aan de groei en acceptatie van Bitcoin als een waardevolle activa. Hoewel het verleden geen garantie biedt voor de toekomst, suggereren historische patronen en de toenemende interesse in Bitcoin dat de halving in april 2024 een gebeurtenis is om in de gaten te houden. Het is echter belangrijk op te merken dat de cryptocurrency-markt volatiel is en dat beleggen in Bitcoin risico's met zich meebrengt. Het is verstandig om uw eigen onderzoek te doen en advies in te winnen bij financiële experts voordat u beslissingen neemt met betrekking tot Bitcoin en andere cryptocurrencies.