Skip to main content

Central Bank Digital Currencies (CBDC's) en hun impact op Bitcoin

Central Bank Digital Currency (CBDC) 

 

Terwijl we een langere periode van economische onzekerheid doormaken, blijven de stabiliteit van de Amerikaanse dollar en vele andere FIAT-valuta's twijfelachtig. Met een ongekende monetaire verruiming zoals de wereld nog niet heeft gezien, is het risico van hyperinflatie en monetaire ineenstorting in landen over de hele wereld nu groter dan ooit. Het ergste moet waarschijnlijk nog komen en het lijkt een kwestie van tijd voor de gevolgen, in de vorm van inflatie, terug te zien zullen zijn in gestegen prijzen van boodschappen en andere nutsvoorzieningen.

Libanon verkeert momenteel in een staat van economische onrust omdat het wantrouwen in centrale banken een recordhoogte bereikt, Venezuela kampt nog steeds met een diepe economische crisis en de reactie van de VS op een dreigende wereldwijde recessie is op zijn best matig. Men reageert simpelweg door meer geld te drukken. Er wordt nog steeds gedebatteerd over de vraag of het aanhouden van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt de beste oplossing is, of dat landen het op zich moeten nemen om een ​​nieuwe standaard in te voeren, waarin ze meer controle behouden.

Einde Dollar, nieuwe wereldmunt?

Het gebruik van de COVID19-pandemie als argument voor het benadrukken van de noodzaak om het monetaire beleid nieuw leven in te blazen, is niet nieuw onder investeerders, economische adviseurs en regeringen. Sommige mensen beweren dat Bitcoin onder deze omstandigheden zou gedijen en dat het de Amerikaanse dollar als een nieuwe wereldwijde standaard zou moeten overtreffen. Het doel van Bitcoin was om te beschermen tegen economische onzekerheid als een vertrouwde, gedecentraliseerde waardeopslag die niet gemanipuleerd kan worden door centrale banken en die ongevoelig is voor inflatie, laat staan hyperinflatie. Anderen stellen voor dat we een pad aannemen dat doet denken aan de goudstandaard voordat dat in 1971 definitief werd verlaten. Velen beschouwen het echter nog steeds als een speculatief bezit, een middel dat te vluchtig van aard is voor een rol als de nieuwe wereldreservevaluta. En teruggaan naar de goudstandaard is een bijna onmogelijke taak vanwege de moeilijkheid die gepaard gaat met het verifiëren van de hoeveelheid goud in reserves die elk land beweert te hebben.

Central Bank Digital Currency (CBDC)

Aangezien elk land de natuurlijke weg inslaat om prioriteit te geven aan hun eigen koopkracht en hun economische positie te vergroten, is de meest waarschijnlijke uitkomst een overgang naar CBDC (Central Bank Digital Currency), ook wel bekend als de digitale valuta van de centrale bank. Dit is niet alleen de meest praktische manier om de relatieve koopkracht van elk land te behouden, maar het geeft elk land meer controle, traceerbaarheid en regulering van het geld dat in het systeem wordt geïnjecteerd. China werkt al meer dan een jaar aan hun versie van de digitale Yuan en is deze al op bepaalde locaties gaan testen. Andere landen zullen waarschijnlijk dit voorbeeld volgen, omdat het lijkt alsof we al in een wereld leven waarin de meeste transacties digitaal plaatsvinden, dus een gecentraliseerde digitale cryptocurrency past misschien wel bij het meest efficiënte monetaire beleid in de toekomst.

Betalingen in China zijn al bijna volledig digitaal, waarbij gebruikers op vrijwel elke locatie met smartphones betalen. In Zweden zijn ze het dichtst in de buurt van volledig cashloos worden, waarbij sommige bedrijven zelfs fysiek geld weigeren als ruilmiddel. Nu Bitcoin blockchain-technologie aan de wereld introduceert, zijn veel banken, landen en bedrijven geïnteresseerd in het gebruik van de onderliggende infrastructuur om hun eigen vorm van cryptocurrency te promoten. Het grote verschil is echter dat terwijl Bitcoin gedecentraliseerd is met een maximaal aanbod, deze CBDC's nog steeds onderhevig zijn aan (hyper)inflatie vanwege het vermogen om een ongelimiteerde hoeveelheid van deze munten te creëren.

De agenda om CBDC's te pushen is een slimme zet voor landen, aangezien ze tijdens een pandemie ongetwijfeld gebruik kunnen maken van het huidige sentiment rond het 'vuile contant geld' om mensen te stimuleren over te stappen naar een volledig online gebaseerde valuta. Men moet echter begrijpen dat echte cryptocurrencies van nature gedecentraliseerd zijn, zonder een enkel storingspunt. Cryptocurrencies zijn gemaakt om alle leden van het ecosysteem te stimuleren, om de koopkracht te herstellen voor deelnemers en om een ​​transparant en gedecentraliseerd netwerk te creëren dat kan werken zonder een enkele entiteit te moeten vertrouwen. En dat met behulp van een vrije marktstructuur die vertrouwt op technische fundamenten om transacties te verifiëren en vast te leggen . Het probleem met veel van deze CBDC's en enkele andere gecentraliseerde projecten zoals JPM-munten en Facebook’s Libra coin, is dat ze de distributeurs bevoordelen, zonder gebruikers dezelfde voordelen te bieden die gedecentraliseerde cryptocurrencies voorstellen. Het meest voor de hand liggende punt waarop een CBDC kan falen is dat het succes van de cryptocurrency afhankelijk is van de legitimiteit van de gecentraliseerde autoriteit om verantwoordelijk te zijn voor de distributie en regulering van de cryptocurrency. Doordat ze het aanbod beheersen, zullen we nog steeds worden geconfronteerd met hetzelfde probleem dat we nu zien: de FED injecteert biljoenen dollars in het systeem, verlaagt de rentetarieven en laat de vrije markt niet zijn gang gaan. De introductie van CBDC's is een plausibele oplossing die waarschijnlijk op korte termijn zal werken, maar lost de onderliggende problemen van fractioneel reserve-bankieren niet op. Integendeel, het zal de dreigende recessie waarschijnlijk verder in de toekomst duwen, op dezelfde manier dat buitensporig geld drukken en reddingsoperaties de fundamentele tekortkomingen in de recessie van 2008 hebben omzeild. Dat gezegd hebbende, speculeren velen over de vraag of CBDC's nadelig zullen zijn voor het succes van Bitcoin en of ze het gebruik van Bitcoin zullen verminderen. Hoewel de introductie van CBDC's niet noodzakelijkerwijs de problemen van “Quantitative Easing” en het verantwoordelijk houden van bedrijven oplost, kan hun introductie mogelijk het proces van Bitcoin-adoptie versnellen.

Central Bank Digital Currency versus Bitcoin

Een grote barrière voor Bitcoin is het technische aspect van de cryptocurrency. Velen die in Bitcoin worden geïntroduceerd, zijn verbijsterd door het concept van een digitale valuta. Het debat over 'ondersteuning' en 'tastbaarheid' zijn enkele van de meest voorkomende redenen waarom mensen beweren dat Bitcoin geen legitieme waardeopslag kan zijn. En hoewel het 'ondersteunende' probleem alleen kan worden opgelost door middel van verder onderwijs, zal bewezen bruikbaarheid zonder tastbaarheid een stap in de goede richting zijn voor Bitcoin. Terwijl China gebruikers blijft introduceren tot het concept van de digitale Yuan en andere landen strijden om hun eigen CBDC's te initiëren, doen ze het zware werk om mensen aan boord te krijgen van het idee van volledig digitale valuta's. Nu landen burgers ertoe aanzetten naar een volledig digitale economie over te stappen, wordt het idee van cryptocurrency minder vergezocht. De laatste barrière op dat moment is het contrast tussen de grote verschillen tussen gedecentraliseerde cryptocurrencies zoals bitcoin en gecentraliseerde die nog steeds onderhevig zijn aan niet-duurzame inflatie.

Landen en bedrijven die het idee van cryptocurrency nog maar slechts een paar jaar geleden afwezen, maar nu over gaan op het creëren van hun eigen cryptovaluta, is een grote verschuiving in het positieve sentiment richting de crypto-industrie. De onmiskenbare use-case die het presenteert en hun acceptatie daarvan, betekent dat ze het ontwrichtende karakter van cryptocurrency erkennen en dat ze moeten racen om te concurreren, anders zullen ze snel ondervinden dat hun huidige monetaire systemen achterhaald is. Voorlopig zal het interessant zijn om te zien hoe burgers reageren op de geclaimde voordelen van CBDC's en hoe dit hen persoonlijk zal beïnvloeden. Desalniettemin blijven CBDC's bullish voor Bitcoin en cryptocurrency als geheel, naarmate meer individuen worden blootgesteld aan een industrie die voorheen volledig vreemd voor hen was.

 

Geïnteresseerd geraakt in het investeren in Bitcoin en/of andere cryptovaluta? Kijk eens bij de bekende Nederlandse cryptobroker Bitvavo. Nu betaald u tijdelijk geen transactiekosten over de eerste duizend euro handelsvolume.