Wat is Web 3.0?

Web 3.0 

Web 3.0 is een term die je het afgelopen jaar misschien al vaker bent tegengekomen. Web 3.0 is de derde generatie van het internet, waarbij websites en applicaties informatie op een intelligente en menselijke manier kunnen verwerken. In de kern gebruikt Web 3.0 blockchains, cryptocurrencies en NFT's om macht terug te geven aan gebruikers in de vorm van eigendom. In dit artikel vertellen we je meer over Web 3.0 en cryptocurrency. 

Web 3.0: De derde generatie van het wereldwijde web

Web 3.0 is de derde generatie internet. Om Web 3.0 beter te begrijpen, is het zinvol om naar de evolutie van het wereldwijde web te kijken. 

Web 1.0

Web 1.0 is de eerste generatie van het wereldwijde web. De websites waren meestal statisch en werden gebruikt om informatie uit te zenden en doorzoeken. Web 1.0 was gebouwd op gedecentraliseerde en door de gemeenschap gecontroleerde protocollen. Het werd met name gebruikt om informatie te verzenden en te gebruiken en niet om content op te creëren. Web 1.0 wordt vaak de "alleen-lezen" versie van het web genoemd. 

Web 2.0

Web 2.0 is het internet dat we vandaag kennen en gebruiken. Het biedt content dat door gebruikers is gegenereerd en biedt meer gebruiksmogelijkheden dan Web 1.0. Met Web 2.0 is het web een stuk interactiever geworden. 

Web 2.0 wordt gedomineerd door gecentraliseerde diensten die worden beheerd door bedrijven met de macht om door gebruikers gegenereerde content te censureren en gegevens in een enkele databank of opslagplaats op te slaan. Javascript, HTML5 en CSS3 hebben ons in staat gesteld geweldige platforms te creëren zoals Facebook, YouTube, Twitter, Amazon en nog veel meer. 

Deze partijen hebben de bevoegdheid om content voor gebruikers te censureren. Ook kunnen betalingsbedrijven iemand de toegang tot hun diensten ontzeggen. Sociale netwerken vormen de basis met door gebruikers gegenereerde inhoud tussen verschillende platforms en toepassingen. 

Web 3.0

Web 3.0 is een nieuwe versie van internet dat streeft naar een gedecentraliseerde versie van de virtuele wereld. Gebruikers zullen in de toekomst toegang krijgen tot een onbeperkte hoeveelheid middelen, content en overeenkomsten.

Web 3.0 is gebouwd op blockchain, dit is de onderliggende technologie van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Web 3.0 maakt gebruik van verschillende technologieën zoals Machine Learning (ML), Artificial Intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT).

Blockchain en Non-Fungible Token (NFT) technieken maken het dat Web 3.0 een zekere revolutie brengt in hoe we met elkaar communiceren. Het versturen van foto’s of bestanden en het overboeken van geld gaat niet meer via een Big Tech bedrijf, zoals Google, Facebook en Apple of via je eigen bank. In plaats daarvan gebeurt dit via kleine concurrerende servers op de blockchain. Je kunt een bericht plaatsen als tegenprestatie of je kunt voor je bijdrage een token verdienen. Hierdoor krijg je als het ware een stukje eigendomsbelang in het platform.

 

De mogelijkheden en kenmerken van Web 3.0

Web 3.0 geeft ongekende nieuwe mogelijkheden, waaronder smart contracts, decentralized apps (dApps), Decentralized Finance (DeFi) en censuurbestendige peer-to-peer (P2P) dataopslag. Ook Metaverse of Experimented Reality (XR), GameFi of Play-to-Earn en NFT’s zijn belangrijke bouwstenen van Web 3.0. 

De vijf belangrijkste kenmerken van Web 3.0 zijn:

  1. Semantisch Web: Het semantische web verbetert webtechnologieën om content te creëren, te delen en te verbinden. Dit doet het semantisch web door te zoeken en analyseren op basis van het vermogen om de betekenis van woorden te begrijpen. Dus het zoekt en analyseert niet op basis van trefwoorden of getallen.
  2. Artificial Intelligence (AI): Bij AI bootsen computers en machines het besluitvormings- en probleemoplossend vermogen van mensen na.
  3. 3D-Graphics: Web 3.0 wil een driedimensionaal internet worden waar het gebruik van avatars, virtual reality (VR) en augmented reality (AR) de norm zullen zijn. De driedimensionale vormgeving wordt veel gebruikt in websites en diensten in Web 3.0. 3D-Graphics worden bijvoorbeeld gebruikt voor digitale gidsen, computergames, videogames en e-commerce.
  4. Connectiviteit: Met Web 3.0 is informatie meer met elkaar verbonden dankzij semantische metadata. Daardoor evolueert de gebruikerservaring naar een ander niveau van connectiviteit dat gebruik maakt van alle beschikbare informatie.
  5. Ubiquity: Ubiquity houdt in dat iets simultaan aanwezig is op meerdere plekken/locaties. De content is toegankelijk voor meerdere toepassingen, elk apparaat is verbonden met het web, de diensten kunnen overal gebruikt worden.

 

Web 3.0 en cryptocurrency

Tegenwoordig zien we een groeiend aantal Web 3.0 applicaties en steeds meer mensen maken er gebruik van. De bekendste use-cases van Web 3.0 zijn cryptovaluta, maar ook DeFi, NFT’s, Decentrale Autonome Organisaties (DAO’s) en Self Sovereign Identity (SSI) zijn zeer belangrijke onderdelen van Web 3.0. 

In de basis zijn al deze applicaties decentraal georganiseerd. Cryptovaluta maakt het mogelijk om op een decentrale wijze geld te verzenden en te ontvangen. Ook bij DeFi speelt decentralisatie in financiën een belangrijke rol. NFT’s worden gebruikt om decentraal eigenaarschap te regelen. DAO’s zorgen ervoor dat een organisatie decentraal wordt geregeld en een SSI om decentraal een identiteit te hebben. 

Hieronder een aantal belangrijke Web 3.0 crypto projecten: 

Polkadot (DOT)

Polkadot is een van de bekendste cryptocurrencies op de markt, maar veel beleggers weten niet dat het een Web 3.0 initiatief is. Het netwerk wordt erkend voor het nastreven van schaalbaarheid. In vergelijking met Ether overtreft het Ether in lage kosten en hoge snelheden. Door zijn toppositie en geleidelijke stijging van de marktwaarde kan DOT beschouwd worden als de marktleider en de aanvoerder van de gedecentraliseerde internetsector. 

Helium (HNT)

Helium is een gedecentraliseerd blockchain-aangedreven Internet of Things (IoT) netwerk. Het maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van energiezuinige draadloze hotspots om gegevens uit te zenden via radiogolven die op de blockchain zijn opgeslagen. Het netwerk maakt gebruik van een nieuwe techniek, bekend als proof-of-coverage consensus, om te verzekeren dat de hotspots echte draadloze dekking bieden. 

Flux (FLUX)

Het doel van Flux is de basis te leggen voor ontwikkelaars om deze volgende web-iteratie uit te bouwen. Gebruikers kunnen Flux gebruiken om Web 3.0 toepassingen en gedecentraliseerde projecten te maken, die ze vervolgens over verschillende netwerken kunnen verspreiden. FluxOS, een gedecentraliseerd besturingssysteem dat speciaal voor Flux gebruikers is ontworpen, maakt dit nog efficiënter. Het biedt ook blockchain-as-a-service (BaaS), een vergelijkbare dienst als SaaS. 

Filecoin (FIL)

Filecoin is de dossierkast van de Web 3.0 wereld. Het is een gedecentraliseerd opslagnetwerk dat gebruikt kan worden als een veilig alternatief voor gecentraliseerde cloud-opslag, maar ook als een passieve inkomstenbron. Filecoin kan bijna alle gegevens bewaren, waaronder audio, video, foto's, en tekst. Het beweert ook veilig genoeg te zijn om meer gevoelige gegevens te bewaren, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en informatie. 

BitTorrent (BTT)

BitTorrent is het eerste en krachtigste peer-to-peer netwerk ter wereld. Grote bestanden worden in stukken gesplitst en in dit formaat over het internet verstuurd, om dan op de computer van de ontvanger weer tot een enkel bestand samen te voegen. Iedereen die het bestand van het netwerk downloadt, sluit zich automatisch bij de distributie aan.

 

Conclusie

Web 3.0 is een nieuwe vorm van het internet, waarbij de macht niet meer in handen is van een aantal grootmachten. Iedereen die gebruikmaakt van Web 3.0, draagt er tegelijkertijd ook aan bij. De ontwikkeling van Web 3.0 verloopt snel en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat Web 3.0 binnen enkele jaren overal te zien is. Naar verwachting zullen ook steeds meer crypto projecten inspelen op Web 3.0.

 

Grid view
List view