Skip to main content

De belangrijkste Technische Analyse (TA) indicatoren uitgelegd

Technische Analyse 

In dit artikel behandelen we beknopt de 13 meest populaire technische analyse indicatoren. Het gaat om de volgende indicatoren:

 1. RSI-indicator
 2. Moving Average
 3. Fibonacci indicator
 4. MACD-indicator
 5. Bollinger bands
 6. Pivot Point
 7. De on-balance volume (OBV) indicator
 8. ADX indicator
 9. Money Flow Index (MFI) Indicator
 10. Average True Range (ATR) indicator
 11. Ichimoku Cloud Indicator
 12. Rate Of Change (ROC) indicator
 13. Stochastic Oscillator (STO)

 

 1. RSI-indicator

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die wordt gebruikt om de sterkte van een trend te bepalen. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om te bepalen of een activa overbought of oversold is.

De RSI wordt berekend door het verhoudingsgetal van de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies te berekenen over een bepaalde periode. De indicator varieert tussen 0 en 100, waarbij een waarde boven 70 wordt beschouwd als overbought en een waarde onder 30 wordt beschouwd als oversold. Een waarde tussen de 30 en 70 wordt beschouwd als neutraal.

De RSI-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een overbought of oversold-conditie. De RSI-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. Moving Average

De Moving Average (MA) is een technische indicator die wordt gebruikt om de trend van een activa te bepalen. Het is een gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 20 dagen, 50 dagen, 100 dagen, enz.) en wordt vaak gebruikt om de richting van de trend te bepalen.

Er zijn verschillende soorten Moving Averages, zoals de Simple Moving Average (SMA) en de Exponential Moving Average (EMA). De SMA is een gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode, terwijl de EMA meer gewicht geeft aan recente koersen.

De MA kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals een kruising van twee MA's (wanneer een korte termijn MA boven een lange termijn MA kruist, wordt dit als een bullish signaal beschouwd) of een afstand van de huidige koers tot de MA (wanneer de huidige koers ver verwijderd is van de MA, wordt dit als een teken van een mogelijke trendomkeer beschouwd).

Het is belangrijk om te weten dat Moving Averages een achterafkijkend instrument zijn, dus geen voorspellende indicator zijn, en dat andere analysemethoden en indicatoren kunnen worden gebruikt in combinatie met Moving Averages om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. Fibonacci indicator

De Fibonacci indicator is een technische analyse tool die gebaseerd is op de Fibonacci-reeks, een patroon van getallen waarbij elk volgend getal de som is van de twee voorgaande getallen.

In technische analyse, wordt de Fibonacci indicator gebruikt om potentiële retracement- en uitbreidingsniveaus te identificeren in een trend. Dit gebeurt door een reeks horizontale lijnen te trekken op een grafiek op specifieke prijsniveaus die corresponderen met Fibonacci-ratio's, zoals 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Deze niveaus worden vaak gebruikt als potentiële prijsdoelen voor een retracement of uitbreiding van een trend.

Daarnaast wordt ook Fibonacci-extensies gebruikt voor het identificeren van potentiële prijsdoelen na een trendbeweging, hierbij worden horizontale lijnen getrokken op specifieke prijsniveaus die corresponderen met Fibonacci-ratio's (meestal 38,2%, 61,8% en 100%).

Het is belangrijk om te weten dat Fibonacci indicator een subjectief instrument is en dat andere analysemethoden en indicatoren kunnen worden gebruikt in combinatie met de Fibonacci indicator om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. MACD-indicator

De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een technische indicator die wordt gebruikt om de sterkte en richting van een trend te bepalen. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om de verschillen tussen twee moving averages te bepalen.

De MACD wordt berekend door het verschil te nemen tussen een snelle moving average (meestal een 12-periode EMA) en een trage moving average (meestal een 26-periode EMA). Dit resulteert in een MACD-lijn. Daarnaast wordt er ook een "signallijn" (meestal een 9-periode EMA van de MACD-lijn) toegevoegd, die wordt gebruikt om signalen te genereren.

De MACD-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de MACD-lijn en de signallijn. De MACD-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. Bollinger bands

De Bollinger Bands indicator is een technische analyse tool die wordt gebruikt om de volatiliteit van een activa te meten en te bepalen of een prijs buiten de normale waarden is geweest. De indicator bestaat uit drie lijnen: een middellijn die is gebaseerd op een moving average (meestal een 20-periode SMA), een bovenste band die is gebaseerd op de standaarddeviatie van de prijs en een onderste band die ook is gebaseerd op de standaarddeviatie van de prijs.

De Bollinger Bands zijn gebaseerd op de theorie dat prijzen zich voornamelijk binnen een bepaald bereik bewegen, en dat prijzen die buiten dit bereik gaan, waarschijnlijk terugkeren naar het bereik. Dus wanneer een activa buiten de bovenste of onderste band gaat, wordt dit beschouwd als een mogelijke indicatie voor een trendomkeer.

De Bollinger Bands kunnen worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de prijs met de bovenste of onderste band. De Bollinger Bands indicator wordt vaak gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. Pivot Point

De Pivot Point indicator is een technische analyse tool die wordt gebruikt om potentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren in een trend. Het is een snel en eenvoudig hulpmiddel om belangrijke prijsniveaus te bepalen die kunnen worden gebruikt om in- en uitstappen te plannen.

Pivot Points worden berekend door de hoogste, laagste en slotkoers van een activa te gebruiken uit de vorige periode (meestal een dag, een week of een maand) en deze cijfers te gebruiken om een aantal niveaus te berekenen. Deze niveaus zijn: de centrale pivot point (P), de eerste resistie (R1), de eerste steun (S1), de tweede resistie (R2) en de tweede steun (S2).

De pivot point kan worden gebruikt om signalen te genereren, zoals een kruising van de prijs met de pivot point (wanneer de prijs boven de pivot point kruist, wordt dit als een bullish signaal beschouwd) of een afstand van de huidige koers tot de pivot point (wanneer de huidige koers dicht bij de pivot point is, wordt dit als een mogelijke trendomkeer beschouwd).

Het is belangrijk om te weten dat de Pivot Point indicator een subjectief instrument is en dat andere analysemethoden en indicatoren kunnen worden gebruikt in combinatie met de Pivot Point

 

 1. De on-balance volume (OBV) indicator

De On-Balance Volume (OBV) indicator is een technische analyse tool die wordt gebruikt om de relatie tussen volume en prijs van een activa te meten. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om de verhouding tussen kopers en verkopers te bepalen, en om te bepalen of de huidige trend sterk of zwak is.

De OBV wordt berekend door de volume te verhogen wanneer de prijs stijgt en het volume te verlagen wanneer de prijs daalt. Dit resulteert in een lijn die stijgt wanneer er meer kopers zijn dan verkopers, en daalt wanneer er meer verkopers zijn dan kopers.

De OBV kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de OBV-lijn en een bepaald niveau. De OBV kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. ADX indicator

De ADX (Average Directional Movement Index) is een technische indicator die wordt gebruikt om de sterkte van een trend te meten. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om te bepalen of een activa in een trend zit of niet, en of de trend sterk of zwak is.

De ADX wordt berekend door de sterkte van de trend te meten met behulp van twee andere indicatoren, de +DI (Positive Directional Indicator) en -DI (Negative Directional Indicator). Deze indicatoren meten de richting en sterkte van de trend. De ADX-indicator zelf is een lijn die varieert tussen 0 en 100 en geeft de sterkte van de trend weer. Een waarde boven 25 wordt beschouwd als een sterk signaal van een trend, terwijl een waarde onder 20 wordt beschouwd als een zwak signaal van een trend.

De ADX-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de ADX-lijn en een bepaald niveau. De ADX-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. Money Flow Index (MFI) Indicator

De Money Flow Index (MFI) is een technische indicator die wordt gebruikt om de sterkte van een trend te meten en om te bepalen of een activa overbought of oversold is. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om de relatie tussen volume en prijs te meten en te bepalen of de verkoop of koopkracht van een activa sterk of zwak is.

De MFI wordt berekend door het verhoudingsgetal te berekenen tussen de positieve geldstroom (volume x de verandering van de prijs wanneer deze stijgt) en de negatieve geldstroom (volume x de verandering van de prijs wanneer deze daalt). Dit resulteert in een lijn die varieert tussen 0 en 100. Een waarde boven 80 wordt beschouwd als een signaal van overbought, terwijl een waarde onder 20 wordt beschouwd als een signaal van oversold.

De MFI-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de MFI-lijn en een bepaald niveau. De MFI-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 1. Average True Range (ATR) indicator

De Average True Range (ATR) is een technische indicator die wordt gebruikt om de volatiliteit van een activa te meten. Het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de beweeglijkheid van een activa te bepalen, ongeacht de richting van de prijsbeweging.

De ATR wordt berekend door de absolute waarde van de dagelijkse prijsveranderingen te berekenen en deze waarde dan te vergelijken met de hoogste en laagste prijs van de dag. Dit resulteert in een waarde die de totale range van de prijsbeweging van een activa weergeeft, inclusief zowel stijgende als dalende prijzen. Deze waarde wordt dan gedeeld door een bepaalde periode, meestal 14 dagen, om de gemiddelde range te berekenen.

De ATR-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de ATR-lijn en een bepaald niveau. De ATR-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities. Ook kan het helpen bij het bepalen van stop loss niveau en het vaststellen van de grootte van positie.

 

 1. Ichimoku Cloud Indicator

De Ichimoku Cloud Indicator, ook wel bekend als de Ichimoku Kinko Hyo indicator, is een technische indicator die wordt gebruikt om trends, steun- en weerstandsniveaus, en momentum te identificeren. Het is een veelzijdige indicator die bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een cloud, een tenkan-sen lijn, een kijun-sen lijn, een senkou span A en B lijn en een chikou span lijn.

De cloud, ook wel bekend als de Kumo, wordt gebruikt om steun- en weerstandsniveaus te identificeren. De tenkan-sen en kijun-sen lijnen worden gebruikt om de trend en momentum te bepalen. De senkou span A en B lijnen worden gebruikt om potentiële prijsdoelen te identificeren. De chikou span lijn wordt gebruikt om de relatie tussen de huidige prijs en de prijs van een aantal periodes geleden te bepalen.

De Ichimoku Cloud Indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de verschillende lijnen. Het kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities. Het is wel belangrijk om te weten dat de Ichimoku Cloud Indicator een subjectieve indicator is en dat de interpretatie ervan afhangt van de gebruiker.

 

 

 1. Rate Of Change (ROC) indicator

De Rate of Change (ROC) is een technische indicator die wordt gebruikt om de snelheid van de verandering van de prijs van een activa te meten. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om te bepalen of de prijs van een activa stijgt of daalt en hoe snel de prijs verandert.

De ROC wordt berekend door het verschil te berekenen tussen de huidige prijs en de prijs van een aantal periodes geleden, en dit te delen door de prijs van een aantal periodes geleden. Dit resulteert in een percentage dat de snelheid van de prijsverandering weergeeft. Een positieve ROC geeft aan dat de prijs stijgt, terwijl een negatieve ROC aangeeft dat de prijs daalt.

De ROC-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de ROC-lijn en een bepaald niveau. De ROC-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.

 

 

 1. Stochastic Oscillator (STO)

De Stochastic Oscillator (STO) is een technische indicator die wordt gebruikt om de relatie tussen de huidige prijs van een activa en een prijsbereik over een bepaalde periode te meten. Het is een momentum-indicator die wordt gebruikt om te bepalen of een activa overbought of oversold is.

De STO wordt berekend door de huidige prijs van een activa te vergelijken met het hoogste en laagste prijsbereik over een bepaalde periode. Dit resulteert in een waarde die varieert tussen 0 en 100. Een waarde boven 80 wordt beschouwd als een signaal van overbought, terwijl een waarde onder 20 wordt beschouwd als een signaal van oversold.

De STO-indicator kan worden gebruikt om verschillende signalen te genereren, zoals bullish of bearish divergentie, of een kruising van de STO-lijn en een bepaald niveau. De STO-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren of analysemethoden om een beter beeld te krijgen van de marktcondities.