Skip to main content

Wat zijn DApps?

dApps 

DApps, je hebt de term waarschijnlijk wel eens gehoord, misschien in verband met Ethereum of een andere crypto project. Gedecentraliseerde applicaties, of DApps, zijn softwareprogramma's waarvan de back-end code op een gedistribueerd computernetwerk draait. Een DApp is in principe een app op de blockchain. In dit artikel gaan we dieper in op wat DApps zijn en hoe ze worden toegepast. 

Wat zijn DApps?

DApp is de afkorting voor gedecentraliseerde applicatie. In het kort geven DApps het eigendom van gegevens terug aan de gebruikers. Deze applicaties nemen de rol van de centrale autoriteit weg. In plaats daarvan behoren de gegevens toe aan de gebruiker.

Om beter te begrijpen wat DApps zijn, is het belangrijk eerst wat meer te vertellen over traditionele gecentraliseerde applicaties (apps). De meest voorkomende apps die mensen gebruiken zijn gecentraliseerd. Ondanks het feit dat er meerdere gebruikers kunnen zijn die interfacen met de achterkant van de app, is er één gecentraliseerde entiteit die de app bezit en beheert. Die eigenaar houdt toezicht op de app en heeft het uiteindelijke gezag over de app, de functionaliteit ervan en de gegevens die erop staan.

Een van de belangrijkste problemen met gecentraliseerde applicatie s is het eigendom van gegevens. Bij Facebook uploaden gebruikers hun eigen content of gegevens naar de toepassing. Ook worden de interacties die ze op de applicatie maken, bijvoorbeeld het liken van een bericht, het klikken op een advertentie, door de applicatie verzameld als extra gegevens.

 

Zodra die gegevens aan Facebook verstrekt zijn, zijn ze eigendom van Facebook. Wat doet Facebook met die gegevens? Het verkoopt ze aan bedrijven die reclame willen maken voor individuele gebruikers. De oorspronkelijke eigenaar van de gegevens, de gebruiker, verliest dus het eigendom van die gegevens zodra hij of zij ze aan de gecentraliseerde applicatie geeft.

Behalve eigenaar van de gegevens is de centrale autoriteit ook volledig eigenaar van de app. Deze autoriteit kan alle naar de publiekgerichte inhoud die op de applicatie wordt geplaatst verwijderen of wissen. Facebook, Twitter, YouTube kunnen allemaal gecensureerd worden door de autoriteit.

Hier komen DApps om de hoek kijken. DApps zijn specifiek voor blockchain netwerken en kunnen alleen draaien op het gedecentraliseerde netwerk van de blockchain. Er zijn vier belangrijke criteria die een applicatie in staat stellen gedecentraliseerd te zijn:

 

  • Open source: De code van de applicatie moet beschikbaar zijn voor publiek onderzoek. De applicatie moet autonoom bestuurd worden, waarbij eventuele veranderingen in het protocol door consensus beslist worden.
  • Gedecentraliseerd uitvoering op de blockchain: De applicatie moet werken op een gedecentraliseerd blockchain netwerk. Hierdoor kunnen gegevens cryptografisch worden opgeslagen en verspreid in het gedecentraliseerde grootboek. Zodoende kan elke gebruiker op het netwerk ze zien.
  • Incentive: Net als blockchain moet de applicatie specifieke tokens of digitale activa gebruiken en aan gebruikers op het netwerk verstrekken om hen te belonen voor het valideren van blokken op de chain.
  • Consensus-algoritme: Het beloningsmechanisme voor de juiste uitvoering van dapps gebruikt momenteel twee verschillende consensus-algoritmen: Proof of Work (PoW) of Proof of Stake (PoS).

  

Crypto en DApps

Als we een applicatie beoordelen aan de hand van bovenstaande kenmerken, was Bitcoin de technisch eerste DApp. Bitcoin voorzag in een blockchain netwerk om gedecentraliseerde transacties tussen personen mogelijk te maken. Maar hoewel Bitcoin als de eerste DApp beschouwd kan worden, is het blockchain netwerk dat het meest met DApps geassocieerd wordt Ethereum.

In het oorspronkelijke Ethereum whitepaper stond een voornemen om een protocol te maken voor het bouwen van gedecentraliseerde applicaties. DApps die op het Ethereum netwerk draaien zouden de ontwikkeltijd kunnen verkorten, de veiligheid verhogen en de schaalbaarheid verbeteren. Ethereum heeft de bekendste DApps voortgebracht, waarvan sommige miljoenen dollars in marktkapitalisatie hebben behaald. Voorbeelden hiervan zijn Augur, Golem, Melonport en EtherTweet. 

De verschillende soorten gedecentraliseerde apps

DApps brengen dus de macht terug naar de gebruikers. Er zijn op dit moment meer dan 2.000 DApps op de markt. De blockchain technologie en gedecentraliseerde toepassingen zijn nog volop in ontwikkeling en de meest gangbare definitie van dit nieuwe concept, zal volgend jaar waarschijnlijk weer helemaal anders zijn. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen de volgende verschillende soorten gedecentraliseerde toepassingen: 

Transacties

DApps type 1 die vooral gebruikt worden voor geldtransacties. Het verzenden en ontvangen van cryptocurrencies staat hier centraal. Hieronder vallen ook gedecentraliseerde toepassingen die op hun eigen blockchain draaien en dus intrinsiek deel uitmaken van hun eigen gedecentraliseerde gedistribueerde ecosysteem, om het zo maar te zeggen. Bitcoin is hier een voorbeeld van. 

Smart contracts

DApps type 2 is een combinatie van een gedecentraliseerde toepassing en virtuele valuta. Dit type DApp bouwt voort op het eerste type DApp en kan worden beschouwd als een softwareprogramma dat virtuele tokens gebruikt. Hier zijn cryptocurrencies verweven met informatie (orakels) van buiten het blockchain netwerk. Smart contracts vallen ook onder type 2. Gebruikers die een smart contract binnen de Ethereum blockchain willen uitvoeren kunnen dan de cryptocurrency Ether gebruiken. Deze zorgt ervoor dat de contract uitvoering correct wordt uitgevoerd. De nodes binnen het netwerk worden gebruikt om de cryptografische gegevens te verspreiden. 

Utility

Deze DApp gebruikt bepaalde software voor specifieke taken, bijvoorbeeld voor het stemmen in een blockchain governance of blockchain infrastructuur. De DApp gebruikt het protocol van DApp type 2, maar ze hebben ook hun eigen tokens om binnen een blockchain netwerk uit te voeren. Deze token fungeren meestal niet als investering, maar hebben een bepaald nut binnen het netwerk waaraan voldaan moet worden. Zo kan 1 token bijvoorbeeld gelijk staan aan 1 stem. 

Gedecentraliseerde financiën (DeFi)

DeFi is onbetwistbaar het sterkste gebruiksdoel voor DApps op dit moment. DeFi toepassingen trekken grote belangstelling van investeerders en voeden een markt die momenteel meer dan $40 miljard waard is. De snelgroeiende DeFi-ruimte wil de traditionele financiering uitdagen door nieuwe manieren te introduceren om geld te lenen en uit te lenen. Dit doet DeFi onder andere door innovatieve financiële diensten zoals liquidity mining mogelijk te maken.

Gaming en NFT

De eerste DApp die een aanzienlijke populariteit bereikte was een spel. Na de lancering van CryptoKitties hebben een aantal soortgelijke projecten geprobeerd het aanvankelijke succes van die DApp te repliceren. En hoewel geen van die projecten helemaal dezelfde populariteit heeft kunnen bereiken, bewijzen spellen als Decentraland en Gods Unchained dat er nog steeds veel vraag is naar gaming DApps. Ook op het gebied van Non-Fungible Tokens (NFT) spelen DApps een belangrijke rol.   

Conclusie

Hoewel de blockchain technologie nog aanzienlijk moet groeien, komen er steeds meer DApps op de markt. Naarmate de technologie verder ontwikkelt, zal de ontwikkeling van dApps alleen maar groter worden. Hierdoor zullen er nog geavanceerdere toepassingen worden gemaakt en kunnen er nieuwe categorieën DApps ontstaan.