Skip to main content

Bitcoin nieuws

Hedgefondsbeheerder Stanley Druckenmiller verwacht hoge inflatie

Hedgefondsbeheerder Stanley Druckenmiller verwacht op termijn hoge inflatie te zien. Hoe zal dat de koers van Bitcoin beïnvloeden?

waarde vernietiging door inflatie 

Niemand zal betwisten dat 2020 een intens jaar is geweest. Het is niet overdreven om te zeggen dat de wereldwijde Covid-19 pandemie alles heeft veranderd. Maar terwijl de wereld nog steeds te maken heeft met het dodelijke virus, beginnen de financiële markten nu pas de economische gevolgen van de pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns te merken. Steeds meer mensen beginnen zich af te vragen hoe COVID-19 de economie zal beïnvloeden en voor hoe lang. En beleggers in cryptocurrency hebben nog een vraag: zal de pandemie ook de Bitcoin koers beïnvloeden?

Inflatie vs deflatie 

Een van de belangrijkste economische effecten van de pandemie is wellicht een stijgende inflatie. Alhoewel daar een kanttekening bij moet worden geplaatst. Het directe gevolg van de pandemie is deflatie (het tegenovergestelde van inflatie). Het zijn de door overheden en centrale banken genomen maatregelen om deze deflatie te bestrijden die sterk inflatoir zijn. Het gaat dan om het op ongekende schaal nieuw geld in de economie pompen doormiddel van Quantitative Easing, fiscale maatregelen en steunpakketten voor wernemers en bedrijven.

Stanley Druckenmiller verwacht inflatie

Onlangs heeft de beroemde Amerikaanse filantroop, investeerder en hedgefondsbeheerder Stanley Druckenmiller verklaard dat de inflatie in de komende vier tot vijf jaar kan oplopen tot 5% tot 10%. Een inflatie van 10% is een angstaanjagend vooruitzicht - in dit tempo zouden fiat valuta, zoals de dollar en de euro, zeer snel waarde verliezen en zou de koopkracht van de spaargelden van mensen ernstig in gevaar komen.

Volgens Druckenmiller zijn de stimuleringsmaatregelen van de overheid niet voldoende om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie het hoofd te bieden, en kunnen ze leiden tot enorme inflatie in combinatie met een zeepbel op de financiële markten. Dit is nu al te zien, met name bij de technologieaandelen. Als de beroemde belegger gelijk heeft in zijn voorspellingen, zal zo'n hoge inflatie zeker van invloed zijn op de Bitcoin koers. Maar hoe verhoudt inflatie zich precies tot het cryptocurrency-ecosysteem?

De invloed van inflatie op de Bitcoin koers 

Voor mensen die cryptocurrency als een luxe, overtollige activa beschouwen zonder daadwerkelijke use-case, kan het lijken alsof hoge inflatie de cryptomarkt ernstig zou schaden. Immers, als geld snel aan waarde verliest, zouden mensen het dan niet minder snel uitgeven aan iets dat geen eerste noodzaak is, zoals cryptocurrency? Zulke sceptische, pessimistische voorspellingen lijken het cruciale punt te missen: dat Bitcoin niet alleen hoge inflatie niet erg vindt, het is eigenlijk ontworpen met het doel het probleem van inflatie op te lossen.

Toen Bitcoin in 2009 werd gecreëerd, identificeerde Satoshi Nakamoto inflatie als een van de belangrijkste problemen van fiatgeld. Omdat politici geld uit het niets kunnen drukken (de coronavirus-stimulus is hier een voorbeeld van), is fiatgeld voorbestemd om voortdurend waarde te verliezen. In het meest optimistische scenario verliest een valuta langzaam en stabiel aan waarde, zoals het geval was bij de dollar sinds de goudstandaard werd afgeschaft. In het ergste geval ontstaat er hyperinflatie zoals in Zimbabwe of Venezuela, en verliezen mensen van de ene op de andere dag al hun spaargeld.

dollar inflatie 

Bitcoin is niet alleen immuun voor inflatie, het is zelfs deflatoir. Het totale aantal bestaande bitcoins zal nooit meer bedragen dan 21.000.000, en niemand op aarde kan ook maar één enkele bitcoin boven die limiet bijdrukken. Als de voorspellingen van Stanley Druckenmiller kloppen, kan dit maar één ding betekenen voor de Bitcoin koers: een enorme stijging. Wanneer inflatie toeslaat en mensen gedwongen worden om te zoeken naar manieren om te voorkomen dat hun vermogen wordt geconsumeerd door de devaluatie van de betreffende fiat valuta, hebben ze maar één keuze: ofwel hun spaargeld verplaatsen naar een deflatoir activum zoals Bitcoin, of alles verliezen.