Skip to main content

Bitcoin nieuws

President Maduro omarmt cryptocurrency om onder Amerikaanse sancties uit te komen

 president Maduro van Venezuela

Een paar weken geleden maakte de president van Venezuela, Nicolás Maduro, het begin van het gebruik van cryptocurrencies met betrekking tot nationale en wereldhandel bekend. In een speech in het parlement van Venezuela zei hij er het volgende over:

“this will give new strength to the use of petro and other cryptocurrencies, national and global, in domestic and foreign trade…”

Venezuela zucht al langere tijd onder de economische sancties opgelegd door de Verenigde Staten. Deze sancties hebben het economische verkeer met het buitenland voor een groot deel stil gelegd. Internationale banken kunnen geen zaken meer doen met Venezuela en dat heeft zijn weerslag op de economie en op de overheidsfinanciën.

Petro 

Venezuela was tot nu toe gesloten in termen van het gebruik van cryptocurrencies, en bereikte een punt waarop ze zelfs een nationale "cryptocurrency" , de “Petro”, creëerden die “gedekt” wordt door de natuurlijke hulpbronnen van het land. Daar is nu dus verandering in gekomen door een soort tegenaanval om de verwoestende economische sancties van de Verenigde Staten te neutraliseren.

Maduro was van zijn kant bezig met een anti-sanctiewet die gericht was op het stimuleren van economische en sociale ontwikkeling, die negatief werd beïnvloed door de sancties van de Verenigde Staten. Dit soort economische sancties verstoort niet alleen de handelsbetrekkingen van Venezuela met landen die de dollar als hun officiële munteenheid gebruiken, omdat ook andere landen besluiten elke toenadering tot het Zuid-Amerikaanse land zoveel mogelijk te vermijden.

Om deze reden en de gevolgen ervan besloot het land dictatoriaal om zijn zinnen op de Petro te zetten. Opgemerkt moet worden dat de sancties die worden toegepast op landen als Venezuela gewoonlijk niet de vruchten afwerpen die worden beoogd, aangezien het beëindigen van een dictatuur van deze omvang meer vraagt dan voortdurende economische blokkades.

Venezuela, de zesde grootste olieproducent ter wereld, hoopt dat via cryptocurrencies de beperking op het gebruik van petrodollars kan worden gecompenseerd.

De nationale cryptocurrency Petro, heeft niet het succes heeft gehad dat door de overheid werd verwacht. Ook is het gebruik behoorlijk omslachtig en is het geen veelgebruikte betaalmethode.

Verontwaardiging door het kabinet

Het hele kabinet van deze linkse dictatuur is verontwaardigd door de sancties van de VS en door de uitlatingen van president Trump m.b.t. Venezuela.

Maduro zei ook:

“Donald Trump and his sanctions prevent Venezuela from carrying out transactions in any of the world's banks. There are other ways to pay, and that's what we are using, because our payment system works perfectly in China and Russia ".  

Aangezien China en Rusland de belangrijkste bondgenoten zijn van Maduro, is er geen probleem met het gebruik van hun betalingssystemen. Dat geeft enige verlichting voor dit geplaagde regime, maar aangezien het grootste deel van de wereldhandel in dollars wordt afgerekend, zijn de beperkingen voor Venezuela nog steeds ernstig.

Volgens het rapport van Bloomberg houdt de centrale bank van Venezuela nu rekening met de verklaringen en bestudeert ze of ze crypto-reserves kan aanhouden en hoe dit het land en zijn economie, die al in verval is, zou helpen of beïnvloeden. Het zou dan met name gaan om Bitcoin en Ethereum.

In feite zijn het activa die al zijn aangevraagd door het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela SA. Deze oliemaatschappij is van plan BTC en ETH naar de centrale bank te sturen en zodra dat is gebeurd, laat het de leveranciers van het bedrijf betalen met deze crypto-munten.

Aankondiging Venozolaanse Crypto-exchange

Inmiddels heeft de regering een DeFi-exchange (BDVE) gelanceerd waar burgers uit Venezuela cryptovaluta en andere “tokenized assets” kunnen verhandelen. Het BVDE platform kan worden gedownload via de Google Play store en is exclusief toegankelijk voor burgers uit Venezuela.

Conclusie

Het is geen geheim dat de verdieping van de economische crisis in Venezuela heeft geleid tot massale acceptatie van cryptocurrency. Dit blijkt uit de meer dan $ 8 miljoen aan Bitcoin die wekelijks wordt verhandeld volgens gegevens van Coindance.

Er moet echter worden opgemerkt dat beslissingen als deze niet lichtvaardig worden genomen en niet noodzakelijk de gewone Venezolaanse burger zullen helpen, aangezien dit waarschijnlijk gepaard gaat met wetten die hoge kosten en strafrechtelijke sancties in rekening brengen voor het niet gebruiken van cryptocurrencies op de manier waarop de regering dat verkiest. In feite zou het zelfs een nieuwe hobbel kunnen worden voor de Venezolaanse samenleving in haar dagelijkse strijd om te overleven.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat de regering onlangs een nieuwe belastingovereenkomst heeft ondertekend waarmee ze belastingen en heffingen op de petro kan innen, zoals we eerder zeiden, de meeste van haar beslissingen hebben meer voor- dan nadelen voor de gemiddelde Venozolaan.

 

Deze bijdrage is geschreven door Clary Moreno, schrijfster en crypto-enthousiast, woonachtig in Venezuela. Lees ook haar eerdere bijdragen: Toename van het gebruik van Bitcoin in Venezuela: hoe inflatie cryptovaluta populair maakt  en  Wet die cryptomining in Venezuela legaliseert is goedgekeurd: dictatuur op het gebied van cryptomining