Rapport Kraken: gematigd positief over ontwikkeling Bitcoin koers

bitcoin koers 

In een rapport uitgebracht door Kraken, een bekende crypto-exchange die is gevestigd in de Verenigde Staten, wordt een en ander duidelijk gemaakt over de correlatie tussen de Bitcoin koers en de traditionele markten.

Wat zegt het rapport?

Het Kraken-rapport toont aan dat de correlatie tussen Bitcoin en de traditionele markten steeds zwakker wordt. Het rapport van Kraken, over de volatiliteit in september, toonde daarnaast aan dat Bitcoin (BTC) grotendeels een negatieve correlatie handhaaft met de Amerikaanse Dollar Index (DXY) sinds mei, ondanks het feit dat de twee dichter naar elkaar toe zijn gegroeid in de maand september. Het rapport stelt dat de afnemende correlatie met de dollar komt door de beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve om de rentevoeten tot minstens 2023 op nul procent te houden. Ondertussen heeft Bitcoin sinds mei een toenemende correlatie met de euro laten zien. Het rapport merkt op dat de correlatie tussen BTC en de S&P 500 aan het begin van de maand weliswaar laag was, maar dat deze later was toegenomen naarmate beide markten een zijdelingse consolidatie ondergingen.

Nog steeds een sterke correlatie met goud

Naast de dollar moet er ook gekeken worden naar het verband met de koers van goud. De correlatie tussen Bitcoin en goud is sinds medio juli positief gebleven. Allebei de markten stonden afgelopen weken onder druk.

Met het oog op de toekomst verwacht Kraken dat Bitcoin in oktober een sterkere stijging mee zal maken dan in september. Dit zou dan ook in overeenstemming zijn met de trend die in acht van de afgelopen negen jaar is vertoond. Het rapport voorspelt dat oktober een winst van 11% zal opleveren voor BTC. Dit suggereert dat Bitcoin uit zal komen op een prijs van $11.850. Dit is een winst van 3% ten opzichte van het huidige prijsniveau.

Kraken merkt echter op dat Bitcoin in zes van de negen maanden die tot nu toe in 2020 zijn verstreken, onder het maandgemiddelde heeft gepresteerd.

Komt er een stijging aan van de Bitcoin koers ?

Kraken is dus gematigd positief, maar zij zien geen tekenen dat er een enorme stijging van de bitcoin koers plaats zal vinden over de komende maanden. Dit is iets anders dan wat sommige andere analisten en specialisten denken, zij verwachten namelijk wel een grote stijging.

Voormalig hedgefondsmanager Raoul Pal heeft onlangs onthuld dat hij meer dan de helft van zijn persoonlijke beleggingsportefeuille heeft overgeheveld naar Bitcoin in afwachting van massale institutionele adoptie:

“Just from what I know from all the institutions, all of the people I speak to, there is an enormous wall of money coming into this.”

En Alex Saunders van Nugget's News vergeleek de huidige situatie met medio 2017 en voorspelde dat de institutionele adoptie ontzettend snel zal komen. In een update aan zijn leden zei hij het volgende:

“Publicly traded companies [and] legendary investors are singing from the rooftops about this new asset class at a time when there’s record money sitting in bank accounts looking to find a home."

 

Wanneer beide analisten, en het zijn niet de minste, gelijk krijgen dan staat ons nog heel wat vuurwerk te wachten de komende maanden. Ook al leek de BTC markt dood de afgelopen maand door de extreem lage volatiliteit, moet men er rekening mee houden dat de Bitcoin koers plotseling kan verrassen en onvoorbereide beleggers (zonder BTC positie) in het stof achter kan laten. Dat heeft 2017 ons wel bewezen.