Skip to main content

Bitcoin nieuws

Aantal BTC adressen groeit, historische indicatie van stijgende koers

Bitcoin munt met grafiek met stijgende BTC koers op achtergrond 

Op Twitter deelt de gebruiker @Ali_charts zijn analyse omtrent on-chain data van Bitcoin (BTC). Zo analyseert Ali data van Glassnode waar het aantal nieuwe adressen per dag wordt weergegeven. In de afgelopen weken is er weer een sterke toename te zien in het aantal nieuwe adressen op het Bitcoin netwerk. Historisch gezien is dit een goede indicatie voor een stijging van de BTC koers

 

Het aantal nieuwe adressen dat op een blockchain netwerk wordt aangemaakt, is een belangrijke metriek om de groei en adoptie van een netwerk te volgen. Vanwege de sterke concurrentie in de crypto markt is het belangrijk dat een project blijft groeien. Daarnaast zorgt de toenemende adoptie ook voor meer vraag naar de onderliggende munt. Doordat gebruikers handelingen op het netwerk verrichten zullen ze BTC moeten gebruiken, onder andere voor transactiekosten. Hierdoor neemt de vraag naar de munt toe. Daarnaast trekt de groei van een netwerk ook weer meer ontwikkelaars aan wat verder de innovatie stimuleert. 

Sterke groei van aantal nieuwe adressen op Bitcoin netwerk

Zoals is te zien uit de grafiek van Ali is in de afgelopen weken een flink aantal nieuwe adressen bij gekomen. De figuur geeft weer hoeveel adressen per dag worden aangemaakt. Hoewel de data erg fluctueert is er wel degelijk een trend te zien. In de eerste week van mei zien we een lokale bodem, toen werden op een dag iets meer dan 300.000 nieuwe adressen gecreëerd op het Bitcoin netwerk. In de afgelopen week is dit aantal flink toegenomen tot 550.000 nieuwe adressen per dag, dit is een stijging van ruim 80% in slechts 2 maanden tijd. Het laat zien dat veel nieuwe gebruikers geïntroduceerd worden in het netwerk, wat mogelijk betekent dat er veel nieuw vermogen binnenkomt. 

Tweet met Grafiek van het aantal nieuwe Bitcoin adressen

Historisch gezien is groei adressen goede indicatie voor BTC koers

De sterke groei in het aantal adressen op het netwerk is volgens Ali een zeer accurate indicatie voor een BTC koersstijging. Historisch gezien geeft de analist aan dat de prijs vaak gecorreleerd is aan de adres groei. In de afgelopen dagen is de BTC koers relatief stabiel gebleven rond de $30.000, terwijl het aantal adressen flink aan het groeien is. Volgens Ali is dit een teken dat een mogelijke opmars van de Bitcoin koers op de korte termijn waarschijnlijk is. De inzichten van de analist zijn in lijn met veel bullish signalen die worden weergegeven in de markt. Zo bleek uit eerder nieuws dat een Britse bank een BTC koers van $50.000 verwacht dit jaar.