De Bitcoin koers heeft bijna geen correlatie met andere financiële activa - Fidelity

 

Ondanks eerdere zorgen dat de koers van Bitcoin vaak verband houdt met die van andere activa, zoals de aandelenmarkt of forex, toont recent onderzoek door Fidelity Digital Assets aan dat Bitcoin bijna geen relatie heeft met deze bestaande activa. In een uitgebreid rapport met de titel: “Bitcoin Investment Thesis: Bitcoin's Role As An Alternative Investment”, gaf het financiële analysebedrijf een gedetailleerde beoordeling van deze bevinding en kwam tot een nogal verrassende conclusie.

Het historische correlatiepatroon van Bitcoin

Nu worden cryptocurrencies, met name Bitcoin, verweten dat ze te onvoorspelbaar en vluchtig zijn, meer nog dan de reguliere handel in activa zoals aandelenbeurzen, forex, grondstoffen, enz. Er wordt ook aangenomen dat Bitcoin in de loop der jaren op zijn minst enige connectie heeft gehad met de aandelenmarkten. want nog maar op 12 en 13 maart heeft Bitcoin veel van zijn waarde verloren en hetzelfde gebeurde ook met de traditionele markten zoals de aandelenbeurzen. Bitcoin herstelde zich ook weer snel, net als de andere financiële markten. Historisch gezien hebben de voorstanders van de cryptocurrency gewenst dat Bitcoin wordt gekoppeld aan stabielere veilige havens zoals goud. Maar deze connectie is in de loop der jaren niet precies bewezen.

Volgens het rapport:

"De correlatie van Bitcoin met andere activa van januari 2015 tot september 2020 (weergegeven in de onderstaande tabel) is gemiddeld 0,11, wat aangeeft dat er bijna geen verband is tussen de opbrengsten van bitcoin en andere activa. ''

Wat betekent een correlatie van 0,11?

Analytisch gezien is het cijfer 0,11 extreem laag en is er dus weinig of geen correlatie met andere activa. Meestal wordt de correlatie tussen 2 activa weergegeven door dit cijfer, dat meestal tussen 0 en 1 ligt, waarbij 1 een directe 100% correlatie of relatie aangeeft. Het getal 0,11 is erg laag en laat zien dat, ondanks enige correlatie op extreme momenten in de geschiedenis, de activaklassen in de loop van de tijd grotendeels uiteen zijn gelopen.

Het rapport zegt echter dat, ondanks de geringe associatie met andere activaklassen, het relevant is te vermelden dat het in de toekomst dergelijke associaties kan ontwikkelen:

"Bitcoin is een jong bezit dat tot voor kort ongebonden was aan traditionele markten…., Aangezien het is geïntegreerd in institutionele portefeuilles, kan het steeds meer gecorreleerd raken met andere activa."

Bitcoin heeft een beter beloningspotentieel dan andere activa

Naast deze baanbrekende bevinding toonde het rapport ook aan dat de cryptocurrency-sector in het algemeen veel meer lonend is voor beleggers in vergelijking met deze andere traditionele instrumenten.

Het rapport belichtte ook de meest opvallende kenmerken van Bitcoin die het tot een zeer wenselijk bezit maakten, vooral voor de lange termijn. Het vermeldt ook dat de cryptocurrency inmiddels door verschillende investeerders in een ander licht wordt gezien. Sommigen geloven dat het een veilige haven is, anderen houden ervan om er in te handelen, terwijl weer anderen denken dat het een swing-trading optie is. Deze verscheidenheid aan meningen over Bitcoin is een pluspunt en betekent dat het een veel bredere doelgroep zal aanspreken.

Conclusie

Het rapport van Fidelity laat zien dat Bitcoin niet is zoals het lijkt als het gaat om correlatie. Het bestaande standpunt dat de cryptocurrency is gekoppeld aan conventionele activa, wordt uitgedaagd met analytische tools. Met deze paradigmaverschuiving in perceptie wordt verwacht dat Bitcoin een sterker imago voor de toekomst zal hebben, een imago dat niet afhankelijk is van validatie van bestaande activa.