Mogelijke Korte Termijn Top in Bitcoin Koers blijkt uit Futures Open Interest

crypto trader heeft tablet met handelsscherm in de hand met op achtergrond de Bitcoin koers op een scherm 

Recente trends en financiële rapporten suggereren dat de koers van Bitcoin (BTC) een tijdelijke piek zou kunnen bereiken. Deze prognose wordt ondersteund door een significante toename van het open interest in Bitcoin futures op de Chicago Mercantile Exchange (CME), wat vaak een voorbode is van een prijsommekeer.

In slechts vier weken tijd is het open interest in CME's standaard Bitcoin futures contracten met 35% gestegen. Historische data wijzen uit dat dergelijke plotselinge stijgingen in het verleden dikwijls overeenkwamen met een verandering in de koers op de spotmarkt, zo wordt gerapporteerd door Coindesk.

Potentie van Spot Bitcoin ETFs voor Kapitaalinstroom

De wereldwijde derivatenmarkt, met CME als een prominente speler, biedt Bitcoin futures die een belangrijke rol spelen bij de prijsvorming in de spotmarkt van de vooraanstaande cryptocurrency. Een nieuw onderzoek door McClellan Financial Publications toont aan dat scherpe stijgingen in open interest vaak wijzen op een aanstaande wijziging in de trend van de Bitcoin koers.

Met een toename van 35% tot 19.603 actieve contracten, met een waarde van $3,4 miljard, is er volgens de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een duidelijke belangstelling van institutionele partijen te herkennen. De standaardcontractgrootte van 5 BTC, equivalent aan $173.000, dient als een voorspeller voor institutionele betrokkenheid.

Open interest Bitcoin futures afgezet tegen Bitcoin koers
Pieken in de open interest hebben historisch belangrijke en tussentijdse keerpunten in de markt gemarkeerd. (Tom McClellan)

Deze snelle groei in open interest kan duiden op een afkoeling van de huidige opwaartse trend van de Bitcoin koers, die mogelijk ruimte biedt voor een terugval in prijs. In de laatste vier weken heeft de munt een groei van meer dan 25% doorgemaakt, met een huidige handelsprijs rond de $35.000.

Inzichten uit de Goudmarkt en Toekomstvoorspellingen Bitcoin koers

Net zoals bij de goudmarkt in de jaren '70, toen de introductie van publieke handel in goud eerst tot een prijsstijging leidde gevolgd door een scherpe daling, kunnen soortgelijke patronen optreden bij Bitcoin. McClellan merkt op dat speculanten die nu inspelen op de verwachting van goedkeuring van spot-gebaseerde BTC ETFs, een risico lopen vergelijkbaar met die in het verleden. Zoals goud speculanten in 1974, kunnen ook Bitcoin speculanten die nu kopen in anticipatie op ETF-goedkeuringen teleurgesteld worden als de verwachte instroom van kapitaal uitblijft.

Analisten verwachten dat de goedkeuring van een Amerikaanse spot Bitcoin ETF zou kunnen leiden tot een instroom van tot wel $100 miljard in de komende vijf jaar. Toch kan het een tijd duren voordat deze fondsen daadwerkelijk geïnvesteerd worden, wat betekent dat na de lancering een daling van de Bitcoin koers mogelijk is, zoals ook geobserveerd na de introductie van de ProShares' Bitcoin futures ETF (BITO) in oktober 2021.

De situatie biedt een leermoment: de geschiedenis laat zien dat voortijdig speculeren op marktveranderingen een risicovolle strategie is. In de afgelopen maanden hebben beleggers die speculeerden op de op handen zijnde ETF goedkeuringen een patroon gecreëerd dat nu als waarschuwing kan dienen voor een mogelijke correctie op korte termijn in de Bitcoin koers.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Bitcoin nieuws? Volg ons in de Google nieuws app, op Twitter of Instagram