Skip to main content

Bitcoin nieuws

Bitcoin koers stabiel rond $52k, maar toekomst plaatje positief

Lege weg met woord Bitcoin onder de blauwe hemel 

De crypto-rally blijft voortduren en de Bitcoin koers blijft zich handhaven op een 2-jaars hoogtepunt. Bij nader onderzoek blijkt een complex samenspel van factoren deze trend te beïnvloeden, waaronder de rol van nieuwe investeerders, de impact van spot exchange-traded funds (ETF’s) en het gedrag van Bitcoin-walvissen.

Record niveau activa onder beheer door stijgende Bitcoin koers

Onlangs heeft de stijging van de Bitcoin koers de activa onder beheer van de sector teruggeduwd naar het niveau van december 2021, tot $67,1 miljard. Een aanzienlijk deel van deze investering werd gekanaliseerd via de spot Bitcoin ETF’s in de Verenigde Staten, zoals opgemerkt in een blogpost van CoinShares van 19 februari. Deze ETF’s kenden sinds hun lancering op 11 januari een opmerkelijke netto-instroom van $4,93 miljard. Dit heeft echter vragen doen rijzen over de bron van deze instromen, met name of deze nieuwe marktdeelnemers vertegenwoordigen of een migratie van bestaande Bitcoin-bezitters naar nieuwe beleggingsvehikels.

 

 

De spot Bitcoin ETF's hebben talloze voordelen voor beleggers geïntroduceerd, waaronder belastingefficiëntie, eenvoudigere fiscale rapportage, eenvoudiger vermogensplanning en verminderde bewaarrisico's. Deze voordelen kunnen de huidige Bitcoin-bezitters ertoe hebben aangezet hun beleggingen naar deze ETF’s over te dragen. Bovendien suggereert de stijging van de open interest voor CME Bitcoin-futures dat een deel van de instroom in spot-ETF's gecompenseerd zou kunnen worden door gelijkwaardige shortposities in futures, een strategie die bekend staat als 'cash and carry'-handel.

Mogelijke aanbodschok kan BTC koers snel doen stijgen

Ondanks deze dynamiek schetsen de gegevens geen bearish beeld voor Bitcoin. In feite zou de aanhoudende instroom in spot-ETF’s de kans op een aanbodschok kunnen vergroten, waardoor de Bitcoin koers mogelijk boven de grens van $60.000 zou kunnen komen.

Op een ander front is Coinbase, een grote crypto-exchange, getuige geweest van een aanzienlijke daling van het Bitcoin-bezit, tot het laagste niveau sinds 2015. Afgelopen weekend hebben walvissen (grootschalige Bitcoin-bezitters) ongeveer 18.000 Bitcoin, ter waarde van bijna $1 miljard, overgedragen van Coinbase naar andere bestemmingen. Dit heeft het Bitcoin-bezit van Coinbase teruggebracht tot ongeveer 394.000 BTC, ter waarde van ongeveer $20,5 miljard.

X-post Julio Moreno

De beweging van deze fondsen richting bestemmingen buiten gecentraliseerde beurzen wordt vaak geïnterpreteerd als een bullish signaal, wat wijst op een afname van de hoeveelheid Bitcoin die direct beschikbaar is voor verkoop. Terwijl sommige marktwaarnemers speculeren dat deze fondsen naar bewaarportefeuilles worden verplaatst in afwachting van een verdere stijging van de Bitcoin koers, suggereren anderen dat ze mogelijk opnieuw worden toegewezen voor liquiditeit in over-the-counter (OTC) transacties of worden overgedragen aan andere bewaarders.

De invloed van de Bitcoin halving op de koers

Deze trend is vooral opmerkelijk in het licht van de komende Bitcoin halving, gepland voor april op een blokhoogte van 740.000. Halveringen zijn belangrijke gebeurtenissen in het Bitcoin-ecosysteem, waarbij de beloning voor het minen van nieuwe blokken wordt gehalveerd, waardoor de snelheid waarmee nieuwe Bitcoins worden gegenereerd wordt verminderd. Bij de volgende halvering wordt de blokbeloning verlaagd van 6,25 BTC naar 3,125 BTC per nieuw gemined blok. Historisch gezien hebben halvings geleid tot een reductie van het aanbod en een daaropvolgende stijging van de Bitcoin koers, omdat het verlaagde tempo van het nieuwe aanbod niet aan de groeiende vraag kon voldoen.

Momenteel wordt er dagelijks ongeveer 900 BTC gemined, maar na de halvering zal dit aantal dalen tot ongeveer 450 BTC per dag. Deze afname van het aanbod, in combinatie met de toenemende institutionele vraag, zoals blijkt uit de goedkeuring van 11 spot Bitcoin ETF’s in de Verenigde Staten, vormt de weg voor een potentieel aanzienlijke stijging van de Bitcoin koers.

Positief vooruitzicht voor de Bitcoin koers

Op dit moment wordt Bitcoin verhandeld op ongeveer $52.300, wat het hoogste niveau is sinds december 2021, maar nog steeds 25% lager dan het hoogste punt ooit van ongeveer $69.000. Er liggen echter een aantal katalysatoren op het pad van Bitcoin die de koers nog flink kunnen laten stijgen. Als eerste het zojuist genoemde gereduceerde aanbod na de Bitcoin Halving in april, met op de achtergrond een gestaag toenemend Bitcoin bezit door (mainstream) instituties. Maar ook bijvoorbeeld de rente die, naar alle verwachting, ergens rond het midden van dit jaar zal gaan dalen. Dit zal een verdere steun in de rug zijn voor risico-assets zoals Bitcoin en andere cryptovaluta.

Bitcoin koers grafiek
Bitcoin koers week grafiek

 

Wat ook niet moet worden vergeten is de marktdynamiek die kan worden opgeroepen wanneer de Bitcoin koers nieuwe all-time high’s neer gaat zetten. Dit zal leiden tot aanzienlijke aandacht in de media en kan er mogelijk voor zorgen dat, net zoals in vorige bull-cycli is gebeurd, particuliere beleggers massaal crypto gaan kopen om zo een graantje mee te pikken van de enorme winsten die dan worden gemaakt. Zo’n door FOMO (Fear Of Missing Out) gedreven rally is vaak zeer sterk en vormt het laatste deel van de bullmarkt met een mogelijk parabolische top aan het eind. Dat is ook het moment waarop het slimme geld langzaam uit de markt stapt en naar de zijlijn verdwijnt om tijdens de dieptepunten van de daaropvolgende bearmarkt weer terug te keren. We zitten nu nog in de eerste helft van de bullmarkt, dus het is nog niet te laat om bij deze laatste groep te kunnen behoren 😊

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Bitcoin nieuws? Volg ons in de Google nieuws app, op Twitter of Instagram