Het Venezolaanse leger start met Bitcoin-mining om sacties VS te omzeilen

 

Het Venezolaanse leger heeft onlangs een cryptocurrency-mining centrum ingehuldigd waarin ze bitcoin-mijnbouwapparatuur gebruiken met als doel 'niet-blokkeerbaar inkomen' te genereren, aangezien het land een soort wanhopige poging doet om Amerikaanse sancties te omzeilen. Hierin volgen ze het voorbeeld van Iran, dat ook Bitcoin wil gebruiken om aan geld te komen om internationale betalingen te kunnen verrichten.

Het Venozolaanse cryptocurrency-mining centrum werd op 19 november ingehuldigd door de 61st Engineer Conditioning Brigade, althans dat is wat bekend is gemaakt via de media in Venezuela. Deze site werd ingehuldigd door generaal van het Bolivariaanse leger Lenin Herrera. Dit alles wordt gecontroleerd en goedgekeurd door Sunacrip, die verantwoordelijk is voor het reguleren van de cryptografische sector in Venezuela.

Dit project wordt ondersteund door meer dan 26 nationale wettelijke regelingen, waaronder onder meer de civiele militaire alliantie. Er werd ook vermeld dat het tijdperk van cryptoproductie begint in alle eenheden van de militaire component, waardoor het een uitbreidbaar project wordt. Bovendien wees de brigade erop dat de lokale mining-bedrijven de productie van cryptografie mogelijk zullen maken, dit alles gebeurt in realtime.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit hier in Venezuela niet als een geheim wordt beschouwd. De Brigade plaatste zelf een video op Instagram met uitleg over haar cryptocurrency-mijnactiviteiten.

Met mijnbouwbedrijven van dit type kan crypto op deze manier direct worden geproduceerd. Volgens wat werd gezegd door senior leiders, wordt het fiduciaire systeem verslagen en worden kolonialistische belangen die Venezuela hebben getroffen, geblokkeerd en onder controle gehouden.

Vanuit het standpunt van een Venezolaan

Omdat we midden in een dictatuur als die van Venezuela zitten, valt niet te ontkennen dat het Venezolaanse volk, met zoveel sancties, in toenemende mate wordt getroffen. Het is dus nogal hypocriet om het nationale leger bitcoins te zien delven, in een land waar mijnbouw zwaar gereguleerd en zelfs verboden is voor de gewone burger.

Het is belangrijk om te weten dat de Nationale Grondwetgevende Vergadering van Venezuela in oktober de anti-blokkadewet heeft goedgekeurd, die gebaseerd is op het toepassen van alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de blokkades vanuit de Verenigde Staten de Venozolaanse economie aantasten.

Deze wetgeving is aangekondigd door Nicolás Maduro en wordt beschouwd als een juridisch instrument. Hiermee zullen ook programma's worden geïmplementeerd om de investeringen van technici, academici, zakenlieden en zelfs ondernemingsraden en populaire organisaties te verzekeren om projecten met een stevige basis uit te voeren. Hierdoor kan de overheid in specifieke gevallen ook wetten opschorten die niet afdwingbaar of contraproductief zijn.

Conclusie

Het is altijd belangrijk om te onthouden dat Venezuela onder vrij specifieke omstandigheden leeft en daarom zijn dit soort situaties vrij uniek en je moet lang wachten om de veronderstelde resultaten te zien die het in de economie zal hebben.

In Venezuela is het gebruik van cryptocurrencies erg hoog omdat burgers proberen hun eigen economische situatie te reguleren door te wedden op alternatieve opties waarmee ze bijvoorbeeld iets meer geld kunnen sparen of verdienen dan hun maandelijkse inkomen, wat gemiddeld slechts 4 $ bedraagt.