Skip to main content

Bitcoin nieuws

Bitcoin Halving

Aftellen tot de BTC Halving, hoe gaat de Bitcoin koers reageren?

Met nog maar 13 uur te gaan tot de Bitcoin halving, een fenomeen dat het aantal nieuwe munten dat in omloop komt halveert, zet de Bitcoin-gemeenschap zich schrap en blijven gemengde gevoelens en voorspellingen de verwachtingen van de markt bepalen. Analisten van zowel traditionele financiële instellingen als op crypto gerichte bedrijven hebben tegengestelde opvattingen over hoe deze gebeurtenis de Bitcoin koers zou kunnen beïnvloeden.

countdown tot Bitcoin Halving
countdown tot Bitcoin Halving. bron: watcher.guru

Historische patronen en voorspellingen m.b.t. de Bitcoin koers

Historisch gezien is de Bitcoin koers  altijd aanzienlijke gestegen na de halveringsgebeurtenissen, zoals opgemerkt door de maker van het stock-to-flow (S2F) model, Plan B. Na de halvings van 2012 en 2016 steeg de Bitcoin koers met 9.500% en 3.000%. respectievelijk. De halvering in 2020 resulteerde echter in een relatief bescheiden stijging van 650%. Gezien de trend van koerspieken na de halvering in het verleden, geloven Plan B en andere crypto-experts dat dit patroon zich zal herhalen, waarbij Plan B suggereert dat een toekomstige Bitcoin koers in 2025 de $300.000 zou kunnen overschrijden, als gevolg van de toegenomen schaarste en gezien de historische prestatietrends.

X-post PlanB 

Volatiliteit BTC koers op de korte termijn versus winst op de lange termijn

Bitwise Asset Management biedt een genuanceerd perspectief en suggereert dat, hoewel de halvering op de korte termijn vaak een ‘sell the news’-reactie uitlokt, de langetermijneffecten over het algemeen positief uitpakken voor de Bitcoin koers. Uit hun analyse blijkt dat Bitcoin doorgaans een bescheiden stijging van 1,70% ervaart in de maand na de halvering, maar een gemiddelde stijging van 3,224% in het daaropvolgende jaar. Het vermogensbeheerbedrijf benadrukt dat, ondanks de onmiddellijke marktreacties, de fundamentele impact van een verminderd aanbod de Bitcoin koers op de lange termijn zal verhogen.

Sceptische opvattingen vanuit Wall Street

Omgekeerd beweren analisten van Goldman Sachs dat de Bitcoin halving op de middellange termijn mogelijk geen significante impact heeft op de prijs van Bitcoin, wat erop wijst dat de marktdynamiek en macro-economische factoren meer invloed hebben. Ze waarschuwen ervoor om niet uitsluitend te vertrouwen op historische gegevens van eerdere halveringsgebeurtenissen als gevolg van verschillende macro-economische omstandigheden, zoals de huidige hoge inflatie en rentetarieven, die het gedrag van beleggers anders zouden kunnen beïnvloeden dan in het verleden.

Institutionele en retailperspectieven

De discussie strekt zich ook uit tot het gedrag van Bitcoin-stakeholders. Recente gegevens tonen een trend van accumulatie onder grote Bitcoin-bezitters, wat wijst op vertrouwen in de toekomst van de cryptocurrency. Portefeuilles met tussen de 100 en 10.000 BTC hebben hun bezit aanzienlijk vergroot en hebben sinds 1 maart gezamenlijk honderdduizenden Bitcoins gekocht. Deze accumulatie, in combinatie met de aanhoudende vraag naar Bitcoin spot exchange-traded funds (ETF’s), onderstreept het bullish sentiment onder de belangrijkste marktdeelnemers en verklaart de flinke winst van de Bitcoin koers in de afgelopen maanden.

Technische en marktinzichten

Nu de Bitcoin halving nadert, bevindt Bitcoin zich net onder de kritische blokhoogte die de beloningshalvering zal activeren. Marktanalisten en marktleiders zoals de CEO van Crypto.com, Kris Marszalek, en Bitwise's Chief Investment Officer, Matt Hougan, blijven optimistisch over de vooruitzichten voor de Bitcoin koers, in navolging van het sentiment dat de lange termijnimpact van de halvering waarschijnlijk positief zal zijn.

Wat het debat nog verder vergroot, is dat de investeringstrends een verschil in enthousiasme laten zien tussen directe investeringen in cryptocurrency en Bitcoin-gerelateerde financiële producten. Hoewel de accumulatie binnen de keten robuust blijft, lijkt de vraag naar Bitcoin ETF’s te zijn gestagneerd, waarbij de laatste tijd alleen nog BlackRock’s iShares Bitcoin Trust een aanzienlijke instroom ziet.

Reacties van de gemeenschap en deskundigen

Te midden van deze deskundige analyses bieden de Bitcoin-gemeenschap en andere waarnemers een mix van optimisme en voorzichtigheid. Adam Back van Blockstream zinspeelt op het potentieel van Bitcoin om in de komende marktcyclus beter te presteren dan goud, wat aansluit bij Plan B's projecties van aanzienlijke prijsstijgingen. Er blijven echter critici die wijzen op onnauwkeurigheden uit het verleden in sommige voorspellingen van Plan B, hoewel hij de betrouwbaarheid en het succes van het S2F-model verdedigt op basis van historische prestaties.

Nu de Bitcoin halving nadert, is het overkoepelende sentiment een mix van historisch optimisme, getemperd door realistische erkenning van de huidige economische realiteit. De consensus onder veel analisten is dat, hoewel de marktreactie op de korte termijn onzekerheid en volatiliteit zou kunnen brengen, de lange termijnvooruitzichten voor de Bitcoin koers sterk positief blijven, gedreven door het afnemende aanbod en de aanhoudende institutionele belangstelling. Deze dynamiek vormt het toneel voor een fascinerende periode op de cryptocurrency-markt en we zullen moeten afwachten hoe het werkelijk uitpakt, zowel op de korte als op de langere termijn.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Bitcoin nieuws? Volg ons in de Google nieuws app, op Twitter of Instagram